Om Chrystie gaarden

Christiegaardens historie

Selskapslogaler, moss. Storgaten 20

Denne gården har hatt mange navn; Chrystiegården, Vogtegården og Petersons hus. Huset er bygget ca. 1740 av Andreas Chrystie den eldre, som var den første i Moss av en slekt som gjennom 100 år skulle spille en meget betydelig rolle i byens næringsliv. Slekten kom opprinnelig fra Skottland.

 

bordekkning til 60 personer

I 1794 var eiendommen overtatt av Andreas Chrysties sønnesønn, som også het Andreas (den yngre). Andreas den yngre bygget om huset så det fikk det eksteriør som det har i dag. Andreas den yngre overlotgården til sin sønn Hans Chrystie, som igjen solgte den, til sin onkel Gamle David. Denne averterte gården til salgs i 1832, og vi kan lese av annonsen at foruten hovedbygningen, omfatter eiendommen uthus med to staller for 9 hester, fehus for 6 kuer, vognremisse og vedskjul. Videre lå en stor have på den andre siden av Storgaten. Det var to vannspring på gården med vann fra Karpe Dam i Fosse. Trykket var vel så som så, for interessentskapet som drev vannverket klaget bittert over at abonnentene var ytterst illojale når det gjaldt størrelsen på springene, og derfor tok ut mer vann enn man hadde rett til og betalte for.

 

Men Chrystie hadde mer å lokke med i annonsen. Til eiendommen hørte også strandlinje mot Sundet, med sjøbod til å laste opp trelast. Videre var det et maltgjøreri, som han gjør oppmerksom på, lett kan gjøres om til et brenneri.

Kjøper ble David Vogt. Han hørte til en slekt som har fostret en rekke fremragende embedsmenn. Han var en samfunnsorientert mann, som spilte en fremtredende rolle i Moss, hvor han ble byfoged og bodde til sin død i 1861.

 

Etter Vogts død, ble gården solgt til sorenskriver Abilgaard i 1862. Også han var en offentlighetens mann, som var ordfører en tid og også satt i Moss Sparebanks direksjon. Han hadde allsidige interesser og det kan nevnes at mens han eide gården, var Bjørnstjerne Bjørnson her og holdt foredrag i salen. Det var i 1869.

 

Abilgaard flyttet fra byen og solgte eiendommen i 1882 til M. Peterson & Søn. Firmaet leiet bort gården til forskjellige, ikke så interessante mennesker. Nevnes bør vel kanskje at kemner Henrik Holst bodde her endel år og hadde kemnerkontor i salen. Spor etter døren som førte inn fra porten til kontoret, kan ennå sees i porthvelvingen.

 

I 1910 flyttet konsul H. B. Peterson og frue inn og bodde her til sin død.

 

 

Utdrag fra "Glimt fra Moss Klub og Balselskabs historie, 1792 - 1992" av banksjef Rino Thorne

Copyright © All Rights Reserved